OM OSS

Välkommen till epilepsiföreningen i Gävleborg för information, råd och stöd!

Vi bjuder på en rik verksamhet; föreläsningar, fester, utflykter, medlemsmöten och mycket annat – allt för att informera om epilepsi och för att skapa gemenskap för personer med epilepsi i olika åldrar.

Epilepsiföreningen i Gävleborgs län bildades hösten 1970 och har idag c:a 70 medlemmar.

Gävleföreningen fungerar både som en lokal och en länsförening.
I länet ingår även lokalföreningarna Södra och Norra Hälsingland.

Vi fungerar idag som en ideell och politiskt oberoende intresseförening, för människor med epilepsi och deras anhöriga.

Vi ingår i Svenska Epilepsiförbundet (SEF) som finns i Stockholm, men vi inriktar oss i huvudsak på det som händer i vårt län.

Huvuduppgiften för föreningen är att sprida upplysning om epilepsi och att hjälpa medlemmarna att bryta den isolering som epilepsi ofta leder till.

Föreningen anordnar därför olika aktiviteter såsom studiecirklar, resor, dans, dessutom ges möjlighet att delta i konferenser.Vi arbetar också för en förbättrad sjukvård och en bättre socialt anpassad miljö.

Föreningen är även ansluten till Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) som arbetar för att tillvarata föreningars intressen.

Föreningen ger också ut en egen tidning ”Ljushuvudet” som utkommer med 4 nummer / år.
Detta för att få bättre kontakt med medlemmar och myndigheter.

Vi har vår expedition på Fleminggatan 30 D, 802 55 Gävle.

Kontaktperson: Richard Furenhag Tel:.070-5949884

Email: info@epilepsigavle.se