INFO om EPILEPSI

Om du har epilepsi är vissa av hjärnans nervceller överaktiva, vilket kan orsaka olika typer av anfall. Epileptiska anfall kan vara mycket olika för olika personer, men hos en och samma individ är anfallen oftast likadana varje gång. Mellan anfallen finns inget som visar att du är sjuk. Om du har stora besvär av din epilepsi kan du behöva läkemedel för att förebygga att få anfall.
Det är vanligt att bara ha ett par lindriga anfall under hela livet, men en del kan ha svåra anfall varje dag. Många som får epilepsi kan slippa få fler anfall med hjälp av läkemedel.

Symtom

Symtomen vid ett epileptiskt anfall kommer plötsligt men är vanligtvis kortvariga, från några sekunder upp till några minuter. De kan vara mycket olika för olika personer, men hos en och samma individ är anfallen oftast likadana varje gång.

Hur anfallen blir beror på i vilken del av hjärnan den epileptiska aktiviteten äger rum. Därför indelas epileptiska anfall i två huvudtyper:

Generaliserade anfall, då stora delar av hjärnan är inblandad från anfallets start.

Fokala anfall, som startar i en begränsad del av hjärnan.

Mer info om epilepsi finns på 1177 Vårdguiden.